MATOSUO DESIGN REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2016.

1. Rekisterinpitäjä

Matosuo Design
Hämeenpuisto 41 a1, 33200 Tampere
käyntiosoite: Onkiniemenkatu 2, 33230 Tampere
maria@matosuo.fi
p. +358 44 017 0333
www.matosuo.fi
Y-tunnus: 2822588-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maria Atosuo
maria@matosuo.fi
p. +358 44 017 0333

3. Rekisterin nimi

Matosuo Design:in asiakastietorekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötiedot menevät ainoastaan Matosuo Design:in omaan asiakastietorekisteriin. Tietoja käytetään tilausten vastaanottamiseen ja laskutusta varten, tarjouspyyntöjen tekemiseen ja lähettämiseen sekä asiakassuhteiseen ylläpitoon. Asiakastietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot: etunimi ja sukunimi
Yhteystiedot: katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköposti
Mahdolliset yrityksen tiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, nettisivusto

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muualle yrityksen Matosuo Design ulkopuolelle eikä Matosuo Design:in ulkoistaman tilitoimiston Plavaannimen Tilin ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki asiakastiedot säilytetään suojatussa tilassa sekä palvelimessa. Tiedot ovat vain Matosuo Design:in käytössä ja yhteyshenkilön hallinnassa. Laskutietoja säilytetään sekä kirjapitosäädännön mukaisesti 6 vuotta laskun kirjaamisajankohdan myötä. Kaikki tiedot on suojattu omin käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä käsitellään suoajtuissa yhteyksissä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle esim. sähköpostilla.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).